Wonen in appartementen

Voor veel (jong)volwassenen met een verstandelijke of psychische beperking is zelfstandig wonen wel haalbaar maar niet zonder iemand in de nabijheid die hen kan helpen om ook plezierig te leven. Een mooi vorm is het wonen in een appartement waarbij begeleiding in de buurt is, of direct bereikbaar is. Met de individuele bewoner wordt gekeken naar welke vorm en tijdstippen van begeleiding helpend is om op een plezierige manier zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Ook wordt gekeken in hoeverre het eigen netwerk rond de (jong) volwassene hieraan een bijdrage kan blijven leveren.