Gezinshuizen

Voor kinderen is het belangrijk dat zij opgroeien in een gezinssituatie. Voor die kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien is het fijn als ze terecht kunnen bij anderen. Een gezinshuis is daarvoor een goed alternatief. Onze gezinshuisouders bieden de kinderen nabijheid en liefde. Opvoedingsvraagstukken en andere vraagstukken zoals loyaliteit naar de eigen ouders en de rol van de eigen ouders in het leven van het kind zijn belangrijke thema’s waar we met de gezinshuisouders aandacht aan besteden. De erkenning van het unieke van ieder kind en het belang van de rol die de biologische ouders spelen in het wezen van het kind zijn uitgangspunten waar we zorgvuldig mee omgaan.