Thuisondersteuning

Thuisondersteuning

De ambulante begeleider die thuisondersteuning biedt kan bepaalde taken van de ouders of andere opvoeders overnemen, bijvoorbeeld spelen met een kind, het uitvoeren van praktische taken om de ouders te ontlasten of het kind bepaalde vaardigheden aanleren. De ouder(s), het kind en de begeleider kijken samen wat het beste past bij de vraag van het kind of de ouder(s).