PPG

Praktische pedagogische gezinsbegeleiding

In een gezin waarin een kind of een ouder met een beperking leeft kan de thuissituatie onder druk komen staan. Wij kunnen begeleiding bieden aan het gezin als geheel of aan elk gezinslid apart. Onze begeleiders zijn erin geschoold om te kijken naar de hele context van het gezin. Bij de begeleiding is het uitgangspunt dat de volwassenen en kinderen uit het gezin elkaar gaan begrijpen, elkaars kracht vinden en elkaar positief kunnen versterken.