Begeleid zelfstandig wonen

Iemand die bij ons komt met een vraag om hulp kan vastlopen in het organiseren van het zelfstandig leven. De begeleiding die wij hier kunnen bieden is divers. Helpen bij het leven laat zich niet opsplitsen in vaardigheden en activiteiten, maar gaat altijd over mensen in hun hele bestaan. Naast bijvoorbeeld het regelen van de financiën, het op orde brengen en houden van het huishouden, het begeleiden naar instanties zal een begeleider vooral iemand zijn waarop je kunt vertrouwen om je verder te helpen als je vastloopt in het dagelijks leven. De begeleider gaat in de relatie met de cliënt op zoek naar wat helpt om een bijdrage te leveren aan zijn of haar levenskwaliteit.